For nordmenn

Photo: Norgesskolen.

Norgesskolen is open to children/youth from 9 to 18 years of age from all around the world. Students receive instruction in the Norwegian language, social studies and history. Les mer

Photo: Liran Kapel.

The short film “The Rope”, produced by the Norwegian production company “Alfred Film og TV”, and directed by Israeli director Liran Kapel, has its international premiere at the 16th International Animation Festival in Hiroshima. It was screened in the special program «Best of the World» (for norsk oversettelse se under). Les mer

Den 17.mai inviterte ambassadør Jon Hanssen-Bauer både store og små til å feire nasjonaldagen sammen. Les mer

Photo: Eastern Mediterranean International School.

Er du mellom 16 og 18 år og har du lyst å studere på en internasjonal skole i Israel? Les mer

Photo: Norgesskolen.

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole. Les mer

Lånekassen gir støtte til del- og fulltidsutdanning på høyskole- og universitetsnivå. Les mer

Photo: Ambassaden i Tel Aviv.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Jordan, Palestina og Israel 23.–28. januar 2016. Les mer

Photo: Photo: Kenneth Fjell Rasmussen.

Norges nyutnevnte ambassadør, Jon Hanssen-Bauer, ble nylig intervjuet av avisen Dagens korrespondent i Israel. Les mer

Photo: Norwegian Embassy in Tel Aviv.

Den nyankomne norske ambassadøren, Jon Hanssen-Bauer, inviterte forrige onsdag 9. desember den norske kolonien i Israel til en samling med advent og Hanukka. Les mer